Sektor za inspekciju

Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o. Sektor za inspekciju akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6704.

Sektor za inspekciju provodi inspekciju postupaka zavarivanja prema međunarodnim normama u području Pravilnika o tlačnoj opremi (2014/68/EU PED) za nerastavljive spojeve.

Tvrtka je priznata od strane Bureau Veritas-a i Hrvatskog registra brodova (CRS) za obavljanje inspekcije postupaka zavarivanja.

Kontaktirajte nas i naši će Vam stručnjaci pomoći i dati savjet u vezi postupka inspekcije.

Dokumenti:

IZJAVA UPRAVE O NEPRISTRANOSTI

ZAHTJEV ZA INSPEKCIJU

POSTUPAK ZA PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI I ŽALBI