Sektor za certifikaciju

Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o. Sektor za certifikaciju akreditirano je certifikacijsko tijelo za osoblje prema normi HRN EN ISO/IEC 17024:2013 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 5241.

Sektor za certifikaciju sukladno navedenim akreditacijama može izdavati certifikate u normiranom području prema međunarodnim normama odnosno u području Pravilnika o tlačnoj opremi za nerastavljive spojeve kod tlačne opreme kategorije II, III i IV odnosno prema Direktivi 2014/68/EU (PED).

Tvrtka je priznata od strane Bureau Veritas-a i Hrvatskog Registra Brodova (CRS) za obavljanje certifikacije zavarivača i operatera.

ZIT d.o.o. već duži niz godina provodi certifikaciju zavarivača i operatera. Certifikacija osoblja zavarivanja provodi se za elektrolučne i plinske postupke zavarivanja na cijevima i pločama od različitih materijala kao što su čelici, aluminij i aluminijske legure, te nikal i legure nikla.

Kontaktirajte nas i naši će Vam stručnjaci pomoći i dati savjet u vezi postupaka certifikacije.

Dokumenti:

IZJAVA UPRAVE O NEPRISTRANOSTI

IZJAVA UPRAVE O NEDISKRIMINACIJI

IZJAVA O IZOBRAZBI I CERTIFIKACIJI

CERTIFIKACIJSKA SHEMA

PRIJAVA ZA CERTIFIKACIJU ZAVARIVAČA I OPERATERA

POSTUPAK ZA PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI I ŽALBI