Sektor za certifikaciju

Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o. Sektor za certifikaciju akreditirano je certifikacijsko tijelo za proizvode prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 3450.

Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o. Sektor za certifikaciju akreditirano je certifikacijsko tijelo za osoblje prema normi HRN EN ISO/IEC 17024:2013 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 5241.

Sektor za certifikaciju sukladno navedenim akreditacijama može izdavati certifikate u normiranom području prema međunarodnim normama odnosno u području Pravilnika o tlačnoj opremi za nerastavljive spojeve kod tlačne opreme kategorije II, III i IV odnosno prema Direktivi 2014/68/EU (PED).

Tvrtka je priznata od strane Bureau Veritas-a i Hrvatskog Registra Brodova (CRS) za obavljanje certifikacije zavarivača i operatera te certifikaciju postupaka zavarivanja.

Kontaktirajte nas i naši će Vam stručnjaci pomoći i dati savjet u vezi postupaka certifikacije.

Sektor za certifikaciju provodi slijedeće usluge:

CERTIFIKACIJU ZAVARIVAČA I OPERATERA

CERTIFIKACIJU PROIZVODA

Dokumenti:

IZJAVA UPRAVE O NEPRISTRANOSTI

IZJAVA UPRAVE O NEDISKRIMINACIJI

Izjava o izobrazbi i certifikaciji 

CERTIFIKACIJSKA SHEMA