Mehaničko-metalografski laboratorij

Mehaničko-metalografski labroatorij tvrtke ZIT d.o.o. potpuno je opremljen za izvođenje različitih metoda za razorno ispitivanje metalnih materijala i metala zavara za potrebe: reatestacije materijala, certifikacije postupka zavarivanja ili certifikacije zavarivača i dr.

Mehaničko-metalografski laboratorij osposobljen je za rad u područjima ispitivanja:

  • Vlačni pokus za utvrđivanje: granice razvlačenja, čvrstoće, istezljivosti, kontrakcije
  • Ispitivanje udarne radnje loma (žilavosti) Charpyjevim batom
  • Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu (HV10/ HV30)
  • Ispitivanje savijanjem
  • Makroskopsko ispitivanje zavara (Makro)
  • Mikroskopsko ispitivanje zavara (Mikro)
  • Ispitivanje lomljenjem
  • Ispitivanja tehnoloških svojstava cijevi
  • Tehnike ispitivanja površine metalografskom replikom

Kontaktirajte nas i naši će Vam stručnjaci pomoći i dati savjet u vezi mehaničko – metalografskih ispitivanja.