Kontakt

Direktor
+385 1 2455 345

Komercijalni sektor
+385 1 2498 652

Odjel upravljanja kvalitete
+385 1 2498 642

Centrala
+385 1 2455 345

Telefax
+385 1 2404 357

E-mail
zit@zit-zg.hr

ODJELI ZIT-aIMETELEFONE-MAIL
DIREKTORMartin Miculinić, dilp.ing01 2455 345martin.miculinic@zit-zg.hr
POMOĆNIK DIREKTORAJuraj Kranželić, oec01 2455 643juraj.kranzelic@zit-zg.hr
KOMERCIJALNA SLUŽBABožena Grbić, dipl. oec01 2498 652bozena.grbic@zit-zg.hr
ODJEL UPR. KVALITETOMRadenko Jokić, dipl. ing01 2498 656jokic.r@zit-zg.hr
LABORATORIJ IBR-aEdgar Korenjak, dipl.ing01 2498 657edgar.korenjak@zit-zg.hr
ODJEL TOPLINSKE OBRADESlavek Peklarić, dipl. ing01 2498 659slavek.peklaric@zit-zg.hr
MEH. METALOGRAFSKI LAB.Ivana Andrić, mag.ing.mech01 2498 658ivana.andric@zit-zg.hr
CERTIFIKACIJA ZAVARIVAČADenis Jokić, mag.ing.mech.01 2498 642denis.jokic@zit-zg.hr
CERTIFIKACIJA PROIZVODAIvan Juraj, dipl. ing01 2498 642ivan.juraj@zit-zg.hr

  • Naziv: ZIT – Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o.
  • Skraćeni naziv tvrtke: ZIT d.o.o.
  • Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Rakitnica 6
  • Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
  • MATIČNI BROJ: 080248342
  • OIB: 58721577676
  • IBAN: Erste&Steiermärkische Bank: HR5924020061100863994; Karlovačka Banka: HR8124000081110207831
  • Temeljni kapital: 4.716.800,00 Kn
  • Član uprave: Martin Miculinić, direktor