Odjel za certifikaciju zavarivača i operatera

ZIT d.o.o. već duži niz godina provodi certifikaciju zavarivača i operatera. Certifikacija osoblja zavarivanja provodi se za elektrolučne i plinske postupke zavarivanja na cijevima i pločama od različitih materijala kao što su čelici, aluminij i aluminijske legure, te nikal i legure nikla.

Dokumenti:

Prijava za certifikaciju zavarivača i operatera

Postupak za podnošenje i rješavanje prigovora i priziva 

PODRUČJE AKREDITACIJE

CERTIFIKACIJSKA SHEMA