Odjel za certifikaciju proizvoda

ZIT d.o.o. već duži niz godina provodi certifikaciju postupaka zavarivanja. Certifikacija postupaka zavarivanja provodi se za elektrolučne i plinske postupke zavarivanja na cijevima i pločama od različitih materijala kao što su čelici, aluminij i aluminijske legure, bakar i bakrene legure, te nikal i legure nikla.

 

Dokumenti:

Zahtjev za certifikaciju

Postupak za podnošenje i rješavanje prigovora i priziva

PODRUČJE AKREDITACIJE

CERTIFIKACIJSKA SHEMA