SEKTOR ZA CERTIFIKACIJU


Sektor za certifikaciju je akreditirano certifikacijsko tijela za proizvode i za osoblje prema normi HRN EN ISO/IEC 17065 odnosno HRN EN ISO/IEC 17024 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 3450 odnosno 5241.

Sektor za certifikaciju sukladno navedenim akreditacijama može izdavati certifikate u normiranom području prema međunarodnim normama odnosno u području Pravilnika o tlačnoj opremi za nerastavljive spojeve kod tlačne opreme kategorije II, III i IV odnosno prema Direktivi 2014/68/EU (PED).

Tvrtka je priznata od strane Bureau Veritas-a i Hrvatskog Registra Brodova (CRS) za obavljanje certifikacije zavarivača i operatera te certifikaciju postupaka zavarivanja.

Kontaktirajte nas i naši će Vam stručnjaci pomoći i dati savjet u vezi postupaka certifikacije
.

 

ODJEL ZA CERTIFIKACIJU ZAVARIVAČA I OPERATERA

ODJEL ZA CERTIFIKACIJU PROIZVODADokumenti:

Opća pravila i obveze podnositelja zahtjeva za certifikaciju

Izjava o nepristranosti

Izjava o izobrazbi i certifikaciji

Upitnik za certifikaciju