MEHANIČKO-METALOGRAFSKI LABORATORIJ


Laboratorij omogućuje kupcu pouzdan način provjere mehaničkih osobina materijala za potrebe ispitivanja i reatestacije materijala i certifikacije postupaka zavarivanja i akreditiran je u skladu s zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

- Vlačno ispitivanje
- Ispitivanje žilavosti (Charpy)
- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu (HV10)
- Ispitivanje savijanjem
- Ispitivanje udarne radnje loma
- Makroskopsko ispitivanje zavara (Makro)
- Mikroskopsko ispitivanje zavara (Mikro)

Kontaktirajte nas i naši će Vam stručnjaci pomoći i dati savjet u vezi mehaničko – metalografskih ispitivanja.